این روزها زندگی رنگ دیگریست...

دخترکم، خانم کوچولویی شده و با زبان کودکانه شیرینش هوش از سرم میپراند...

و به داشته هایم خرسندم این روزها...

+ تاریـــــــخ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ساعــــت 10:12نویــــسنده یه زن |

listening to lady of dreams...

و زندگی ادامه داره...

+ تاریـــــــخ دوشنبه دهم شهریور 1393 ساعــــت 12:20نویــــسنده یه زن |

سالهاست سرباز وظیفه روزگـــارم...

بدون مرخصی، تمام وقت...

زیــادی مَــرد شدم... زنونگی ندارم دیگه...


+ تاریـــــــخ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 ساعــــت 11:59نویــــسنده یه زن |

دندون درد لعنتی...


+ تاریـــــــخ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 ساعــــت 21:5نویــــسنده یه زن |

پیشنهاد بی شرمانه...!


+ تاریـــــــخ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ساعــــت 11:35نویــــسنده یه زن |